Så får du koll på din egen ekonomi och kommer över din ekonomiskräck

Känner du olust inför din egen ekonomi? Har du kanske till och med en skräck inför din privatekonomi? Är det eventuellt kopplat till att du inte tycker att pengarna räcker i slutet av månaden? I så fall vill jag berätta något för dig som kan leda till en annan positivare känsla inför din ekonomi.

För det första ska du veta att du troligen har det bättre än 90-99 % av världens befolkning bara på grund av det faktum att du lever i Sverige. Det är lätt att tappa perspektivet så därför vill jag börja med att påminna dig om detta.

Men även om dina ekonomiska problem är små i förhållande till många andra människor på denna jordglob så ändrar det ju inte hur du känner. Ekonomin är helt enkelt en allt för viktig del av livet för att ignoreras eller förpassas till att vara ett dåligt samvete.

Men det är faktiskt inte speciellt svårt att lära sig att bli rik, att skaffa sig koll på sin ekonomi och höja sin livskvalité. Har man väl knäckt koden och orienterat sig lite i sin ekonomi, exempelvis med hjälp av en budget, så är det mycket lättare att ha koll på vart man befinner sig.

Det går faktiskt att jämföra med orientering. Om du inte vet vart du är och du knappt vet vart du ska så är det ju knappt lönt att ens försöka springa. Lösningen på problemet blir alltså att skaffa sig koll. När du väl har koll så kommer du märka att oron över din ekonomiska situation är förbi och du är helt plötsligt kapabel att ta kontroll, ta beslut och sätta upp mål.

Den oro du känner, den apati du har inför obetalda räkningar finns troligen i ditt liv just på grund av att du inte har koll. Den finns är troligen för att du inte vet hur din ekonomiska situation ser ut. Det lyckliga är att detta är ett problem som är relativt enkelt att avhjälpa.

Nästa hinder att ta sig över är att tro att det är något svårt med att ha koll på sin ekonomi. Dessvärre är detta en bild som många lever med och som dessutom förmedlas på många håll. Exempelvis gör våra banker otaliga försök att övertyga oss om hur mycket vi behöver deras ekonomiska expertis. Krångliga ord, snygga kostymer och otaliga konstiga investeringsformer används för att de ska framställa sig som något vi inte kan leva utan och som vår privatekonomi verkligen inte kan leva utan. Jag säger bara en sak – gå inte på denna bluff. Våga istället att ta kontrollen själv.

Warren Buffett, en av världens rikaste och en mycket framgångsrik investerare, håller de enkla principerna högt. Om enkelhet lär han har sagt följande:

Ekonomiutbildningar belönar komplext beteende mer än enkelt beteende, men enkelt beteende är mer effektivt.

Med andra ord – ta fasta på att privatekonomi är något enkelt. Allt du behöver är 15 minuter i veckan där du bekantar din närmare med din ekonomi. Det kommer ge dig koll på läget och en grundtrygghet när du handlar, när du sätter upp sparmål och skapar planer för ditt liv.

Så börja med att skaffa dig koll på din privatekonomi, samla alla dina kvitton från en månad och gör en budget.

Steg två handlar om att sätta upp mål. Vart vill du med din ekonomi, din ekonomiska situation och ditt liv?

Steg tre kan vara att göra en ny budget, en målbudget som kan visa dig vägen till dina mål. Här använder du helt enkelt samma uppställning som när du i första steget gjorde en budget fast denna gång fördelar du olika andelar av din totalsumma på det du vill lägga på varje del istället för det du faktiskt lägger idag.

Därefter behöver du bara följa upp och justera efter förändrade förhållanden eller vad som visar sig vara praktiskt möjligt. Har du möjlighet att engagera hela din familj i denna process redan från start så tycker jag att du ska göra det. På så sätt kan ni hjälpa och stötta varandra och diskutera lösningar tillsammans. Delaktigheten leder dessutom till att dina barn kommer få en ökad förståelse för ekonomi. Kanske är en månadsavstämning i familjen runt middagsbordet en smart sak?

Hur du än väljer att göra det så kommer du märka att även små åtgärder kan ge stora resultat. Inte bara för hushållsekonomin utan också för din allmänna livskvalité och för din grundglädje.

Vad är egentligen ett index?

Index är ett av alla dessa begrepp som man ofta stöter på i samma andetag som orden aktie, börsen och marknaden nämns. Men vad är egentligen ett index och vad kan vi läsa ut ur ett index? Idag ska jag ta en djupdykning i detta begrepp så att vi kan reda ut det en gång för alla.

Index används för att mäta förändringar för en grupp aktier. På vår börs här i Sverige, Nordenbörsen, så finns det en mängd olika index som mäter olika grupper av aktier. Mest omfattande är OMXNPI som är ett generalindex över samtliga bolag noterade på Nordenbörsen. Utöver detta finns det ett PI-index för varje enskild börsmarknad, det vill säga ett generalindex samt ett index för de största bolagen.

indexVidare finns sektorindex för de nordiska bolagen totalt liksom sektorindex för varje enskild marknad. Det enskilt äldsta indexet i Sverige är Affärsvärldens generalindex som har mätdata från 1901.

Vad är det då ett index mäter? Enkelt förklarat kan man säga att det mäter förändringar från en tidsperiod till en annan och att de är skapade för att man ska kunna få en jämförelse med kursutvecklingen från en tid till en annan. Alla index mäter dagliga förändringar, det vill säga hur mycket indexvärdet har förändrats från en dag till en annan. Men självfallet kan man välja att se förändringar över längre eller kortare tid om så önskas.

Så beräknas ett index

De vanliga indexen beräknas utifrån företagens börsvärde. Ett företag med större börsvärde än ett annat har alltså större vikt i index. En förändring av aktiekursen i ett stort bolag ger större utslag i index än en kursförändring i ett litet företag.

Beräkningen av aktieindex går till så att aktiekurserna multipliceras med antalet aktier i samtliga börsnoterade företag så att det totala börsvärdet ges. När beräkningen görs på samma sätt efter fem minuter, en halvtimme, en timme, en dag, en vecka eller en månad så kan den procentuella förändringen beräknas.

Men hur funkar det då med aktiernas utdelningar? Ingår de i indexen? Ja, de vanligaste indexen belastas med utdelningar. Om direktavkastningen (aktiens utdelning dividerad med kursen) uppgår till 3 procent betyder det att index sjunker med 3 procent, allt annat lika, när utdelningarna har tagits. Däremot blir det ingen värdeminskning för den enskilde aktieägaren. Om utdelningen är 5 kronor i en aktie får aktieägaren 5 kronor (minus skatt) i sin hand samtidigt som aktiekursen i det aktuella bolaget, vanligtvis, sjunker med lika mycket, och affären går i stort sett jämnt ut för aktieägaren.

För att aktieägaren ska kunna jämföra sin avkastning med indexutvecklingen har därför ett särskilt avkastningsindex skapats, som tar hänsyn till utdelningarna. Ett annat specialindex är det så kallade placerarindex, ett oviktat index i vilket alla aktier väger lika mycket – precis som de gör i en vanlig aktiesparares portfölj.

Världens mest kända index är förmodligen Dow Jones industriidex på New York-börsen (Dow Jones Industrial Average, DJIA), som publicerades för första gången den 26 maj 1896. Antalet aktier i indexet var då 12 men har växt så att det i nuläget omfattar 30 bolag. Dow Jones är ett oviktat prisindex.

Så när man talar om att börsen stiger eller sjunker menar man egentligen att ett visst index stiger eller sjunker. Om ett index stiger betyder det att det sammanlagda värdet av alla underliggande aktier har ökat och vice versa. Och med detta sagt så hoppas jag att jag gjort börsen något mindre abstrakt för dig och att begreppet index nu känns begripligt :)

Vad innebär det för ett bolag att notera sina aktier på börsen?

I blogginlägget jag skrev i förra veckan så snackade jag lite om varför bolag väljer att gå till börsen. Jag pekade då på vad företagen vinner på detta men konstaterade också avslutningsvis att en börsnotering även innebär nya tuffare krav på bolagen. Vilka krav en noteringen ställer är fokus för detta blogginlägg.

Ett bolag som vill introducera sina aktier på börsen måste vara berett på att noteringen ställer krav som ett onoterat bolag inte allt behöver ta hänsyn till. Den enskilt största förändringen gäller informationsplikten och det allmännas rätt till insyn i bolagets verksamhet. Kraven kan dock upplevas som besvärliga att leva upp till. Företagen måste avsätta mer tid och vanligen inrätta nya administrativa rutiner för att klara kraven. Dessa krav finns utförligt reglerade i ett noteringsavtal som upprättas mellan börserna och vart och ett av de noterade företagen.

Illustration: Håkan Liljeqvist
Illustration: Håkan Liljeqvist
De formella kraven under ett verksamhetsår innebär bland annat att företagen skall sammanställa och offentliggöra en bokslutskommuniké, en årsredovisning och att de ska lämna information vid bolagsstämman och delårsrapport. Dessutom är företaget skyldigt att ge information vid speciella händelser och beslut i bolaget, som till exempel förändringar i ledningen och styrelsen, större investeringar, betydande vinster och förluster, förvärv eller försäljning av företag liksom större avvikelser från tidigare lämnade resultatprognoser. Ett oeftegivligt krav är också att all denna information måste ges till alla intressenter, de stora dagstidningarna, Stockholmsbörsen eller den lokala börs som företaget är noterat vid, nyhetsbyråerna, personalen och så vidare.

Det här är något väldigt bra för oss aktiesparare eftersom det är en förutsättning för att vi ska ha möjlighet att skaffa oss kunskap och information om företagen vi värderar, utvärderar och eventuellt investerar våra pengar i. Att vi aktiesparare löpande informeras om vad som händer i olika bolag ger oss underlag för att eventuellt omvärdera våra nuvarande investeringar och kanske ger det oss skäl att agera. För mig är exempelvis bolagets årsredovisningar en given start vid en analys av ett bolag då de ger ett nödvändigt underlag att basera mitt ställningstagande om att investera eller inte göra det. Årsredovisningar är nämligen en rik källa att ösa ur för den som vill lära känna ett företag i grunden och i Sverige är de offentliga handlingar.

Avslutningsvis kan vi alltså konstatera att en notering av ett bolag spelar stor roll för graden av öppenhet, det kräver en tyngre administrativ apparat hos bolaget i fråga men för oss aktiesparare och andra externa investerare är denna transparens en nödvändighet för att fatta rationella investeringsbeslut. Med andra ord, en övervägande bra grej.

Men hur drar man då bäst nytta av alla denna informationsspridning? Hur ska man tolka och värdera finansiell info, årsredovisningar och vart hittar man all denna information som vanlig aktiesparare? Eftersom detta är klart relevanta frågor så står de numera på min lista över frågetecken som jag ska räta ut till utropstecken i kommande blogginlägg här på Spara & Placera. Låter det intressant så ”stay tuned” ;)

Olika typer av sparande

Det finns många olika typer av sparande och alla har de sina fördelar och nackdelar. Man kan säga att olika former av sparande passar bra vid olika tillfällen i livet. När man ska välja sparandeform bör man ta i beaktande varför man vill spara pengar och hur länge man planerar att ha sitt sparande.

Månadsspara

Man brukar skilja mellan månadssparande och investeringar. Om man exempelvis ärver en summa pengar kan man investera dessa pengar i aktier eller fonder, alternativt sätta in dem på någon form av räntekonto. Det är förstås också en form av sparande, men det är mer av engångskaraktär och därför kommer jag inte att ta upp denna sparandeform i min artikel. Det som jag däremot tänkte fokusera på är den form av sparande som brukar kallas för månadssparande. Det innebär alltså att man lägger undan en viss summa pengar per månad. Ett regelbundet och återkommande sparande. Visserligen kan man variera månad för månad hur mycket man har möjlighet att lägga på sitt sparande, men i de allra flesta fall handlar det om en bestämd summa som man varje månad använder till sparande, ofta kanske den också överförs via autogiro så att det sker helt automatiskt i och med att lönen kommer in.

Buffertsparande

Spara pengar
Illustration: Håkan Liljeqvist
Att ha en buffert är A och O för att ha en god och stabil ekonomi. Alla människor råkar ut för oförutsedda utgifter förr eller senare. För att då slippa rasera sin ekonomi, tvingas låna pengar av bekanta eller tvingas ta onödiga och dyra smålån så är det då bra att ha en summa pengar att ta av när man exempelvis blir sjukskriven, arbetslös, bilen eller värmepannan går sönder, hunden bryter benet eller om man måste köpa en ny tvättmaskin. En tumregel är att man bör försöka ha tre månadslöner på sitt konto just för oförutsedda utgifter. Omkring 50 000 är alltså en bra riktlinje, men självklart kan man ha en större eller lägre summa beroende på vilken inkomst och livsstil man har. Många som vill komma igång med ett sparande brukar börja med att spara ihop pengar till ett buffertsparande först, innan man börjar med några andra sparandeformer. Ett tips när det gäller buffertsparandet är att man bör placera dessa pengar där de är lättåtkomliga. Aktier och fonder är därför ingen bra idé och inte heller ett sparandekonto med restriktioner för hur pengarna får tas ut och användas.

Målsparande

Den form av sparande där man sparar pengar för ett specifikt mål kallas just för målsparande. Dit hör exempelvis ifall man sparar pengar till kontantinsatsen för ett hus, om man sparar pengar för att gifta sig, köpa ny bil eller åka på en drömresa. Precis som när det gäller buffertsparande så är detta ett kortsiktigt sparande och man bör välja en sparandeform där pengarna snabbt kan vara tillgängliga när man behöver dem.

Pensionssparande

Pensionssparande är en form av sparande som också är väldigt specifik. Men till skillnad från ett målsparande så är pensionen i de flesta fall något som ligger långt fram i tiden, vilket gör pensionssparande till något långsiktigt. Därför gör det inget om man binder pengarna. Man har också råd att ta högre risker för att få bättre avkastning, vilket gör exempelvis fondsparande till ett bra alternativ när det gäller pensionssparande. Det finns speciella fondpaket man kan välja just för att spara till pensionen och där är det olika fonder beroende på vilken risk man är beredd att ta.

Spara på bankkonto

Att spara pengar på ett bankkonto ger knappt någon ränta i dagsläget. Därför är det inget bra val för den som vill spara pengar mer långsiktigt eller förväntar sig en hög avkastning. Det är däremot ett bra alternativ för den som snabbt vill kunna få tillgång till sina pengar och vill kunna styra över dem själv via exempelvis internetbanken. Det finns dock konton som har en något högre ränta än det vanliga löne- eller transaktionskontot. Kolla upp med din bank vad just de erbjuder för olika typer av konton.

Spara i aktier och fonder

Om man vill spara på lång eller medellång sikt och är beredd att ta en risk med pengarna för att i gengäld ha chans till en högre avkastning så är sparande i fonder eller aktier ett bra val. Det finns speciella fondpaket som man kan spara i ifall man själv inte vill fatta beslut kring sparandet eller sätta sig in i utvecklingen för enskilda aktier. Fonder har också den fördelen att man sprider riskerna eftersom man då placerar pengarna i flera olika bolag jämfört med om man placerar pengar i en enskild aktie. Om man däremot har ett intresse för aktier och är beredd att lägga ner lite tid på att handla med aktier så har man chans på en riktigt god avkastning. Förutom aktier och fonder finns det då också ännu fler alternativ, så som certifikat, warranter och optioner samt att man också kan handla med exempelvis valuta och råvaror. När man sparar i fonder och aktier bör man vara medveten om att det alltid tillkommer avgifter vid dessa sparandeformer, dels vid sälj, dels vid köp och dels vid förvaltning. Försök välja fonder med så låga avgifter som möjligt. Kapitalförsäkring är ett alternativ för den som vill spara i aktier eller fonder, men med en kapitalförsäkring slipper man betala kapitalvinstskatt och man behöver inte heller deklarera sin eventuella vints. Däremot betalar man en avkastningsskatt vid årsskiftet varje år oavsett om innehavet då har gått upp eller ner. Prata gärna med din bank för att få det bästa alternativet just för dig utifrån ditt behov när det gäller sparande.

Så sparar du pengar i din vardag

Man kan lätt tro att knepet för att kunna spara pengar eller bli rik består i att öka sina inkomster. Men faktum är att det är minst lika effektivt, kanske mer effektivt till och med, att minska sina utgifter. Genom att skära ner på de fasta kostnaderna eller de rörliga utgifterna så kan man få mer pengar över. Och detta leder i sin tur till att man har antingen mer pengar att röra sig med eller mer pengar till sparande.

I den här artikeln ska vi ge en mängd råd för hur du kan spara pengar i din vardag. En del av dessa råd är enkla att införliva i din vardag, andra kräver mer. Vissa av tipsen ger möjlighet att spara mycket pengar, andra ger en något mindre besparing, men tänk på att många bäckar små…

Ett hushålls utgifter kan delas in i olika kategorier och därför har vi också samlat våra tips enligt dessa kategorier. Välj själv vilka tips just du vill prova för att spara pengar. Plocka russinen ur kakan helt enkelt. Nu kör vi!

Bostad

För de flesta så är kostnaden för boendet den högsta utgiften varje månad. Bor du i hyresrätt är det svårt att påverka hyresavgiften, däremot kan du överväga att flytta till en billigare lägenhet eller hyra ut ett av dina rum i andra hand. Bor du i bostadsrätt är det värt att kolla upp ifall du kan lägga om dina lån för att få lägre ränta och därmed lägre månadsavgift. Till boendekostnaderna hör också avgifter för el, vatten, sophämtning och liknande. När det gäller elen kan det vara smart att minska värmen med någon grad och istället ta på en kofta. Ha inte lamporna på i rum som ingen vistas i. Sätt inte apparater på standby utan stäng av dem istället. Om ert hushåll betalar en avgift för sophämtning som är baserad på vikt, försök då att få så lite sopor som möjligt. Sopsortera, kompostera och undvik onödiga förpackningar redan på affären. Välj rätt elbolag, kolla med en jämförelsesajt som Elskling.se ifall ni kan byta till ett elbolag med lägre priser. Bind elen när det är lägre priser. Detsamma gäller med hemförsäkring, var noga med att jämföra försäkringsbolag och försök få ett bra erbjudande. Byt ut vanliga glödlampor mot lågenergilampor. Överväg att byta vitvaror mot moderna och energisnåla alternativ ifall de nuvarande drar mycket el.

Bredband och telefoni

Idag är det ett måste för de flesta att ha bredband hemma. Det har också gjort att telefonen har minskat i betydelse. Många säger upp sig fasta telefon och väljer att bara ha mobil. IP-telefoni är ett annat alternativ som allt fler väljer. Det kan vara ett smart drag, men se till att jämföra kostnaderna för fast telefon, mobiltelefon och ip-telefoni utifrån dina egna telefonvanor så att du får de lägsta priserna utifrån hur ofta och mycket just du ringer. Det som är billigast för din kompis är kanske inte det billigaste alternativet för dig eftersom ni kanske har helt olika användningsområden för telefonen. Ibland kan det bästa alternativet vara att skaffa ett kombinationspaket som innehåller både telefoni, bredband och teve, istället för att teckna abonnemang för varje vara var för sig. Men det gäller att kolla upp priserna och samtidigt också se till att inte ha mer tjänster och abonnemang än man faktiskt behöver och använder. Ju fler kanaler och ju snabbare bredbandshastighet man väljer, desto dyrare blir det. Fundera över vad du egentligen har behov av och nöj dig med det.

Bil och transport

Många svenskar är beroende av bil. Bor man i storstaden kanske det räcker med att åka kommunalt, gå eller cykla, men bor man på landet med dåliga kommunikationer har man sällan något val. Däremot kan man påverka sina kostnader för transport ändå. Välj en bil som är bränslesnål, har billig skatt och försäkring och är driftsäker och hållbar. Kör bilen bara dit du måste och välj cykel eller andra alternativ istället. Samåk när det är möjligt. Utför flera ärenden på en och samma gång när du ändå använder bilen. Gör service regelbundet så bilen håller längre. Hitta den billigaste bensinstationen att tanka vid och glöm inte att regelbundet jämföra olika försäkringsbolag så att du har den billigaste bilförsäkringen.

Inköp och övrigt

Se över alla dina lån och försäkringar en gång per år och kolla ifall det är möjligt att lägga om lån, binda ränta eller få förmånligare priser och villkor. Använd inte kreditkort eller ta dyra smålån, utan handla så mycket som möjligt kontant och spara ihop pengarna innan köpet. Spara ihop till en buffert så att du har pengar att ta till när oförutsedda utgifter dyker upp. Välj E-faktura och autogiro där det är möjligt så att du slipper fakturakostnader. Betala alltid räkningar i god tid så du slipper påminnelse- och inkassoutgifter. Utnyttja rabattkuponger. Börja handla på secondhand, Blocket och Tradera istället för att alltid köpa nytt. Laga mat själv istället för att köpa dyr hämtmat ofta. Undvik halvfabrikat. Välj laddbara batterier istället för engångsbatterier, tygpåsar istället för plastpåsar och tygblöjor istället för engångsblöjor. Åk på semester på lågsäsong istället för högsäsong.

Håkan tipsar: Ännu fler artiklar som hjälper dig att spara pengar hittar du i bloggarkivet här på Spara & Placera. Ta kontroll över din ekonomi idag!